Vacature, procedure en meer informatie

Procedure

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft de burgemeester als taak om de openbare orde te handhaven en is hij/zij bestuurslid van de veiligheidsregio. Daarnaast vertegenwoordigt de burgemeester de gemeentelijke organisatie bij speciale gelegenheden als de uitreiking van koninklijke onderscheidingen, jubilea en herdenkingen.

De procedure is als volgt:

  • Mei: de Commissaris van de Koning wint inlichtingen in over de sollicitanten en ontvangt kandidaten.

  • Juni: de Zaanse vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten die de Commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie hebben geselecteerd.

    De vertrouwenscommissie doet vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad, op basis waarvan de gemeenteraad een voordracht doet aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • Juli: De gemeenteraad vergadert in beslotenheid over de voordracht. Na de vergadering wordt de nummer 1 op de voordracht bekendgemaakt. De nummer 2 blijft geheim. Deze raadsvergadering vindt in de eerste helft van juli plaats.

  •  September: Rond half september wordt de benoeming door koning Willem-Alexander verwacht. De nieuwe burgemeester kan dan op een nader te bepalen moment worden geïnstalleerd.